banner
olsavica.sk  
 
  ROEP  
  Staršie články  
  Turistika  
  Z dejín  
  Pamiatky  
  Ľudové remeslá  
  FS Jalinka  
  Fotoalbum  
  Diskusia  
  Oznamy  
  Kontakty  
  Zverejňovanie  
 
OZNAMY


13.11.2017 Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky (formát .DOC)
Výzva na predloženie ponuky (formát .PDF)
Identifikácia uchádzača (formát .DOC)
Identifikácia uchádzača (formát .PDF)
Návrh na plnenie kritérií (formát .DOC)
Návrh na plnenie kritérií (formát .PDF)
Zadanie MŠ Oľšavica (formát .XLS)
Zadanie MŠ Oľšavica (formát .PDF)
Chyba pri spojení s databázou, skúste, prosím, neskôr...