banner
olsavica.sk  
 
  Urbariát  
  Staršie články  
  Turistika  
  Z dejín  
  Pamiatky  
  Ľudové remeslá  
  FS Jalinka  
  Fotoalbum  
  Diskusia  
  Oznamy  
  Kontakty  
  Zverejňovanie  
 
OZNAMY


30.8.2019 Rekonštrukcia sypanca (č.d.83)
30.7.2019 Program rozvoja obce Oľšavica

Program rozvoja obce Oľšavica (DOCX)


26.7.2019 Výzva na predloženie ponuky - Úprava priestorov v budove MŠ pre poskytovanie sociálnych služieb v novovzniknutom Dennom stacionári

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF)
Výzva s prílohami (ZIP)


25.7.2019 Výzva na predloženie ponuky - Stredisko tradičného ovčiarstva na Spiši

Výzva na predloženie cenovej ponuky (PDF)
Výzva s prílohami (ZIP)


17.5.2019 ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBECNÉHO ÚRADU OĽŠAVICA


Informačný plagát (PDF)


30.10.2018 Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie budovy obecného úradu Olšavica

Vyhodnotenie (PDF)


2.10.2018 Výzva na predloženie ponuky - Zateplenie budovy obecného úradu Olšavica

Výzva na predloženie ponuky (PDF)
Identifikácia uchádzača (PDF)
Návrh na plnenie kritérií (PDF)
Krycí list rozpočtu (PDF)
Návrh zmluvy (PDF)
Projektová dokumentácia (ZIP)
Rekapitulácia rozpočtu (PDF)
Výkaz výmer (PDF)
Zadanie OcÚ Oľšavica (PDF)


kliknite pre zväčšenie:
Kliknite pre zväčšenie!
ne, 23. júna 2024
Meniny má
Najzaujímavejšie články
ste návštevník č.