banner
olsavica.sk  
 
  Urbariát  
  Staršie články  
  Turistika  
  Z dejín  
  Pamiatky  
  Ľudové remeslá  
  FS Jalinka  
  Fotoalbum  
  Diskusia  
  Oznamy  
  Kontakty  
  Zverejňovanie  
 
Z histórie a činnosti FS Jalinka
Podhorská dedina Olšavica leží v Levočskom pohorí. Je to malebná dedinka opradená kultúrnymi tradíciami a zvyklosťami. Niektoré zvyklosti pretrvávajú dodnes a sú realizované počas roka. Sú to frašiangy, stavanie májov na Turice - Rusadle a taktiež niektoré svadobné zvyky. Iné zvykoslovia sú podávané na javiskách folklórnych festivalov, súťažiach a prehliadkach.
1. generácia   Nositeľkou spomínaných trdícií je folklórna skupina JALINKA, ktorej založenie sa datuje v roku 1973 a meno dostala podľa názvu určitej lokality olšavského poľa.
  Od jej založenia už uplynulo viac ako 30 rokov a tu už možno hovoriť o bohatej činnosti olšavských folklóristov. Začiatky neboli ľahké. Chýbali skúsenosti, kroje, financie a hlavne ľudia zapálení pre túto náročnú, ale krásnu činnosť.
  Iniciátormi založenia boli ženy a tak v prvom roku svoju činnosť začínala ženská spevácka skupina s počtom 10 členiek. V druhom roku pribudli ďalšie a ďalšie a po dvoch rokoch skupinu obohatila mužská prítomnosť, čo bolo veľkým prínosom pre skupinu a jej činnosť.
  Za celé obdobie sa v kolektíve vystriedali tri generácie. Je úctyhodné, že dnes v skupine spievajú a tancujú potomkovia predošlých členov a sú hrdí na svojich otcov, mamky, ba aj dedkov a babičky.
2. generácia   Rok 1991 zaznamenal veľký pohyb v skupine tým, že mnohí členovia odišli zo zdravotných, iní z pracovných či osobných dôvodov. Ostali len tí najmladší, ku ktorým sa pripojila mladšia generácia a tak stále omladzovaná FS účinkuje dodnes. Je to mládežnícka skupina, ktorá prevzala štafetu i pomenovanie a úspešne pokračuje v šľapajach svojich predchodcov.
  Repertoár pre svoju činnosť skupina čerpá z miestneho regiónu, ktorý je na zdroje folklóru bohatý. Oprášuje zvykoslovia, tance, spevy s ktorými vystupuje na folklórnych festivaloch, súťažiach a prehliadkach.
  Naši folklóristi súčasní, ale aj bývalí rozospievali a roztancovali mnohokrát javiská na Sivej Brade, Dargove, vo Svidníku, Kamienke, v Košiciach, Smižanoch, Margecanoch, na Zamagurí a na mnohých folklórnych podujatiach v blízkych či vzdialených dedinách.
  FS získala mnoho ocenení na okresnej, krajskej ba aj na celoštátnej úrovni (r. 2000).
  Ženská spevácka skupina v r. 2001 získala titul LAUREÁT na hudobno-speváckom festivale v Kamienke. Aj mužská spevácka skupina v r. 2003 na tomto festivale získala 1. miesto.
3. generácia   Niektorí členovia sa sa zúčastňujú aj speváckej súťaže MAKOVICKÁ STRUNA a to v duo-speve a trio-speve. Sú úspešní, čoho dôkazom je postup na Makovickú strunu do Bardejova, ktorá je vyvrcholením tejto súťaže. V Bardejove spievali sestry Brindzové, bratia Demočkovci a M. Beličák.
  FS Jalinka pri 25-tom výročí založenia vydala nosič s prekrásnymi olšavskými piesňami rôznej tématiky.
  V súčasnosti FS eviduje 24 členov. Zameriava sa na zvykoslovia svojej obce a vo svojom repertoári má nacvičené programy Fašiangy, Asentirka, Na Gala (bačovská tématika), svadobné zvyky: Vitie venca, Nosenie venca, Družbovský tanec, Na kermešskej zábave (zábavná tématika), Kosenie lúk (pracovná tématika). Najviac sú spievané lúčne, pastierske, bačovské, regrútske, vojenské, parobské, dievčenské piesne a to v rôznom rytme.
  Pochvala a vďaka patrí všetkým členom FS, súčasným i bývalým, za ich obetavú prácu, krásny vzťah k ľudovej piesni, ľudovým tradíciam a všetkému, čo nám vytvorili a odkázali naši predkovia.

Elena Brindzová, vedúca FS


FS Jalinka pri príležitosti 25. výročia svojho vzniku vydala v roku 1997 nosič
      V Višavici šumny divky chovajut
a v roku 2002 sa zúčastnila aj na nahrávaní nosiča vydaného v rámci projektu Rusíni v Levočských vrchoch
      Ej, ked sobi zašpivam
kliknite pre zväčšenie:
Kliknite pre zväčšenie!
pi, 19. apríla 2024
Meniny má
Najzaujímavejšie články
ste návštevník č.